Rape case by Korean army in Vietnam

Rape case by Korean army in Vietnam,Ріпак інцидент корейської армії у В'єтнамі,Βιασμός περιστατικό από την κορεατική στρατού στο Βιετνάμ,Silovanje incident Korean vojske u Vijetnamu,Våldtäkt incident av den koreanska armén i Vietnam,Violación incidente por el ejército de Corea en Vietnam,Силовање инцидент корејског војске у Вијетнаму,เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นข่มขืนโดยกองทัพเกาหลีในเวียดนาม,Rape insidente sa pamamagitan ng hukbo Korean sa Vietnam,Vergewaltigung Vorfall von der koreanischen Armee in Vietnam,Vietnam'da Kore ordusu tarafından tecavüz olayı,Voldtekt hendelsen av den koreanske hæren i Vietnam,Raiskaus tapaus korealaisten armeijan Vietnamissa,Izvarošana incidents ar Korejas armijas Vjetnamā,Rapsų incidentas Korėjos armijos Vietname,Рапс инцидент корейской армии во Вьетнаме,Lo stupro incidente da parte dell'esercito coreano in Vietnam,


2017年10月31日火曜日

【トヨタ】アルミテープでマジェスティSの静電気除去、空力改善に成功【モールディング】

YAMAHAのMajestySにアルミテープを貼り付けて静電気除去してみました!

Intenté eliminar la electricidad estática pegando cinta de aluminio en Majesty S of YAMAHA.

効果 ①トルクが増し増し。
    ②エンジンノイズが柔らかくなった
    ③タイヤの接地感が変わった(タイヤが路面をしっかりとつかんでいることが分かった)


Efecto ① Incremento en el torque.
    ② El ruido del motor se debilitó
    ③ La sensación de aterrizaje del neumático ha cambiado (entendí que el neumático está agarrando la superficie de la carretera con firmeza)


要は、樹脂・プラスチック製の部品にアルミテープを貼り付けるということです。それにより空力を最適化する・・・その結果がいろいろな良い影響になりました。

El punto esencial es pegar cinta de aluminio en piezas de plástico / plástico.Optimiza la aerodinámica por lo tanto ... El resultado ha sido varias buenas influencias.


しかもTOYOTAが特許を取ったことでオカルトグッズなどとは言えなくなりました。(そのトヨタの特許はコチラ

Además, TOYOTA obtuvo una patente y se hizo imposible decirlo como bienes ocultos.

一昔前にもアルミ?のシールを貼ったら燃費アップというふれこみのグッズが通販とかで売っていましたね。

 Aluminio antes de una década? Después de pegar el sello, los buenos productos para mejorar la economía de combustible se vendieron por correo, etc.

車に使用するとハンドリングが変わったり、ダウンフォースをより強く感じたり、燃費も低燃費になったりと良い影響が出るようです。(悪い?影響もあるみたいです)

Parece que si utiliza cinta de aluminio para automóviles, maneja los cambios, la carga aerodinámica se siente con más fuerza, la eficiencia del combustible disminuye el consumo de combustible y sale una buena influencia.(Parece que también hay malos o influyentes)

トヨタの開発者を直撃!「貼るだけで車の性能が上がるアルミテープ」の効果は?
TOYOTAの新車(86KOUKI、ヴォクシーなど)にも使われているので、純正部品として販売されています。名称はモールディングテープというようです。

Debido a que la cinta de aluminio también se utiliza para el nuevo automóvil de TOYOTA (86 KOUKI, Voxy), etc., se vende como piezas originales. El nombre parece ser una cinta de moldeo.

トヨタ純正 テープ モールディング  75895-28010 

http://amzn.to/2A2Bbusアルミテープの貼る場所についてまとめられたページがありますので、詳しくはコチラをご覧ください。アルミテープの効果的な貼り付け場所まとめ~ボディ以外にも

Hay una página resumida sobre el lugar donde pegar la cinta de aluminio, así que haga clic aquí para obtener más información. Eficaz pegado lugar de cinta de aluminio Conclusión - Además del cuerpo

そのモールディングテープ、車ならフロントフェンダー、フロントガラス、タイヤハウス、そういった樹脂、ガラス、プラスチック製の部品に貼り付けているらしいのです。

Si el automóvil es un automóvil, parece que está atascado en el guardabarros delantero, el parabrisas, el neumático, la resina, el vidrio y las piezas de plástico.

スクーターなら・・・と思い立って、私の愛車マジェスティSにアルミテープチューンを施すことにしました。

Decidí aplicar una melodía de cinta de aluminio a mi Majesty S favorita como si fuera una scooter ....

参考にさせて頂いたページ:Arukimakのブログだよ バイクであるZZR400にもアルミテープで空力改善するためにスタティックディスチャージャーを貼り付け、さらにエーモンのボルティックスジェネレータも貼りまくってみた

 Páginas a las que nos referimos:http://arukimak.blog90.fc2.com/blog-entry-2032.html


まず最初にエンジン回りにどんな影響があるか確認したくて、エアクリーナーボックス、駆動系カバー、インテークパイプにアルミテープを貼ってみました。

Primero intenté fijar la cinta de aluminio a la caja del filtro de aire, la cubierta del sistema de impulsión, la tubería de admisión, para verificar el efecto que tiene alrededor del motor.
感想は・・・加速が良くなった、エンジンノイズが柔らかくなった、停止するときのアイドリングが少し不安定になった・・・ということです。

La impresión ... de que la aceleración mejoró, el ruido del motor se suavizó, el ralentí al detenerse se volvió un poco inestable ...

加速の変化は2りんかん東川口店の駐車場内でもわかるぐらい、明らかな変化でした。そのあと国道122号を走った時には中間加速も明らかに異なることに気づきました。

Los cambios en la aceleración fueron cambios obvios, como se puede ver, incluso en el estacionamiento de la tienda 2 Elekan Higashi Kawaguchi. Después de eso, cuando corrí National Road No. 122, noté que la aceleración intermedia era obviamente diferente.

エンジンノイズもはっきりわかりましたね。

El ruido del motor también ha cambiado claramente.

ハッキリわかりすぎてビックリしました。

Me sorprendió escucharlo claramente.

先日エンジンオイルをMotul5100に交換しましたが、この変化はオイルが馴染んだからではありません。アルミテープを貼ったとたんに変化が体感できたのです。
翌日、マジェスティSの車体回りにアルミテープを貼ってみます^^

Al día siguiente, traté de pegar cinta de aluminio alrededor de la carrocería de Majesty S

アルミテープをギザギザに切って、尖端箇所が多くなるように心がけました。

Corté seriamente la cinta de aluminio e intenté aumentar la cantidad de puntos.
最初はライダーのより前に貼りました。

Al principio se quedó pegado al jinete.

場所は布団とフェンダー・・・いやフロントフェンダー、タイヤハウス?内、ヘッドライト下、ウインカー下、メーター上、インナーポケット内です。

Futón y guardabarros · · · No, guardabarros delantero, casa de neumáticos? En el interior, la luz de la cabeza debajo, la señal de giro, el medidor encendido, el bolsillo interior.

走ってみると加速感がさらに強くなりました。「マジェスティSって155ccだよね・・・?」って思ってしまいました。

 Empecé a sentir una sensación de aceleración más fuerte. Pensé que "Majestad S es 155 cc ...?"

次にライダーより後ろに貼りました。

Luego lo pegué detrás del jinete.

場所はサイドカウル、リアフェンダー、ラジエターホース、テールライト、リアボックスなどです。

El lugar es el carenado lateral, el guardabarros trasero, la manguera del radiador, la luz trasera, la caja posterior, etc.

今度はタイヤの接地感がハッキリわかるようになり、加速が滑らかに感じられました。アイドリングも安定しました。

La próxima vez se entendió claramente la sensación del suelo del neumático, y la aceleración se sintió suave. Al ralentí también se estabilizó.


流れの良い国道などで50km/hから再加速したときでも勢いよく加速します。

Incluso cuando vuelva a acelerarse a partir de 50 km / h en buenas carreteras nacionales, etc., se acelerará vigorosamente.

あまりにも気持ちよくて、ちょっとこれはニヤニヤしてしまいますね。

 Se siente bien también, y esta es una pequeña sonrisa.


今回使用したアルミテープですが、ユニディで販売していた「NITOMS アルミテープS」0.1mm×50mm×10mです。購入価格は700円強だったと思います。

Aunque es la cinta de aluminio utilizada esta vez, es "NITOMS cinta de aluminio S" 0.1 mm × 50 mm × 10 m vendida por Unidi. Creo que el precio de compra fue de más de 700 yenes.

 低燃費グッズはお値段が結構します。しかし、アルミテープなら安いので遊び感覚で試せます。

Los precios de los bienes de bajo consumo de combustible están bien. Sin embargo, si se trata de una cinta de aluminio, puede probarse con la sensación de juego porque es barata.


このアルミテープチューンはTOYOTAが特許取得し、多くの人が試してみて効果を実感した事例です。

Esta melodía de cinta de aluminio es un caso donde TOYOTA obtuvo una patente, y muchas personas probaron y se dieron cuenta del efecto.


 「そんなことあるか・・・?」と少しでも思った人は、騙されたと思って試してほしいですね。

Espero gente que pensara que "tal cosa ...?" Pensé que fue engañado y probado.

追記:鬼怒川温泉あたりを紅葉狩りツーリングしてみたんですが、走りがグレードアップした感じです。アルミテープチューンは効果抜群です。
そのアルミテープの形状の例です。

吸気ホースにも貼り付けました。これ以外にもカウル回りの内部にも貼っています。エアクリーナエレメントが入っている箱の外側に貼りました。フロントタイヤとリアタイヤにも貼りました。タイヤとホイールをつなぐように貼ると、接地感が変わります。
スクーターにアルミテープ(モールディングテープ)を貼ると効果が出そうです。

0 件のコメント:

コメントを投稿